RIZIN.26公式計量

関係者の皆様に心より感謝申し上げます。

Official
Tomoko Igarashi,Yasuhiro Tazawa,Tatsuro Nagase